Pimpinan & Staff

DIREKTUR

Hamka,S.TP, MP
NIP. 19760408 200812 1 002

WAKIL DIREKTUR

Wakil Direktur I
Dr. Heriad Daud Salusu,S.Hut,. MP
NIP. 19700830 199703 1 001

Wakil Direktur II
Eva Nurmarini, S. Hut, MP
NIP. 19750808 199903 2 002

Wakil Direktur III
Husmul Beze, S. Hut, M.Si
NIP. 19790613 200812 1 003

Wakil Direktur IV
Yulianto, S. Kom, M.MT
NIP. 19830719 200912 1 007

KETUA JURUSAN

Kajur. Manajemen Pertanian
Ir. M. Masrudy, MP
NIP. 19600805 198803 1 003

Kajur. Teknologi Pertanian
Muh. Yamin STP., M.Si
NIP. 19740813 200212 1 001

KETUA PROGRAM STUDI

Kaprodi. Pengelolaan Hutan
Agustina Murniyati. S. Hut, MP
NIP. 19720803 199802 2 001

Kaprodi. Pengolahan Hasil Hutan
Eva Nurmarini, S. Hut, MP
NIP. 19750808 199903 2 002

Kaprodi. Budidaya Tanaman Perkebunan
Nur Hidayat, SP, M.Sc
NIP. 19721025 200112 1 001

Kaprodi. Teknologi Hasil Perkebunan
Elisa Ginsel Popang, S.TP, MSc
NIP. 19771229 200312 1 001

Kaprodi. Teknologi Geomatika
Husmul Beze, S. Hut, M.Si
NIP. 19790613 200812 1 003

Kaprodi. Pengelolaan Lingkungan
Fachruddin Azwari, ST., M.Si
NIP. 19750521 200812 1 001

Kaprodi. Pengelolaan Perkebunan
Dr. Fadli Mulyadi, SP, MP
NIP. 19780221 200112 1 002

Kaprodi. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Yulianto, S. Kom, M.MT
NIP. 19830719 200912 1 007

Kaprodi. Rekayasa Kayu
Eva Nurmarini, S. Hut, MP
NIP. 19750808 199903 2 002